Bank Pocztowy podnosi oprocentowanie lokat

Lokaty 24M i 36M oferowane przez Bank Pocztowy, od początku listopada br. mają wyższe oprocentowanie. Równolegle Bank rozpoczął nową emisję produktu strukturyzowanego – „Światowi Giganci”.

Lokata progresywna Banku Pocztowego zakładana na okres 3 lat (36M) ma obecnie średnio-roczne oprocentowanie wynoszące 4%. Jej oprocentowanie w ostatnim kwartale trwania wynosiło 7%.

Średnie oprocentowanie lokaty progresywnej 24M wynosi obecnie 3,81%. W przypadku wypłaty przed terminem umownym wypłacane są odsetki za pełne miesiące utrzymania lokaty.

Równolegle Bank przedłużył promocyjne oprocentowanie środków zdeponowanych na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym. W zależności od ich wielkości oprocentowanie wynosi:

  • do 10 tys. zł: 1,65%,
  • powyżej 10 000 zł do 20 tys. zł: 1,65%,
  • powyżej 20 000 zł do 200 tys. zł: 1,90%,
  • powyżej 200 000 zł: 2,90%.

Wraz z początkiem listopada 2013 r. rozpoczęła się również już IX emisja produktu strukturyzowanego – „Światowi Giganci”. Potrwa ona do końca grudnia br.

„Światowi Giganci” są produktem dedykowanym osobom szukającym potencjalnie wyższego zysku, niż w wypadku standardowych lokat lub kont oszczędnościowych. Okres inwestycyjny wynosi dwa lata. Maksymalny możliwy zysk w tym okresie to nawet 15%. Minimalna kwota inwestycji jest równa 3 tys. zł. Gwarantowana minimalna wartość bonusa inwestycyjnego wynosi 2%.

Wraz z subskrypcją ubezpieczenia Bank proponuje Lokatę Gigant III, której oprocentowanie wynosi 5%. Lokata ta jest zakładana na okres 3 miesięcy, a wysokość środków na niej zdeponowanych może być maksymalnie równa środkom zainwestowanym w „Światowych Gigantów”.

Wszystkie depozyty w Banku Pocztowym objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji wynosi do równowartości 100 tys. euro. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty w Banku Pocztowym to 500 zł. Lokaty można zakładać w Placówkach Banku Pocztowego, poprzez Infolinię, stronę www, jak również w sieci Poczty Polskiej.

Źródło: pocztowy.pl