ING Bank Śląski nagrodzony w konkursie „The Best Annual Report 2013”

ING Bank Śląski w konkursie „The Best Annual Report 2013″ otrzymał I nagrodę w kategorii „Banki i instytucje finansowe” za raport roczny w internecie. Bank zajął również II miejsce w kategorii głównej „Banki i instytucje finansowe” oraz został doceniony za najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
„Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoką jakość raportowania przez ING Bank Śląski i pokazuje, że kontynuujemy dobre praktyki w zakresie efektywnej i przejrzystej komunikacji z akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego” – powiedział Mirosław Boda, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Przypominamy, że internetowy serwis raportu rocznego ING Banku Śląskiego to nowoczesne i interaktywne narzędzie zawierająca wszystkie informacje ze sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy ING Banku Śląskiego. Dane są prezentowane w formie interaktywnych tabel i wykresów, szczególnie ceniona przez analityków jest dostępność najważniejszych danych dla siedmiu ostatnich lat, również w postaci plików excel do pobrania.

Ponadto serwis umożliwia stworzenie użytkownikowi własnego raportu z wybranych fragmentów, dodawanie osobistych notatek, pobieranie danych i drukowanie wybranych fragmentów. Udostępniono również słownik pojęć finansowych oraz funkcję porównywania poszczególnych treści raportu z analogicznymi treściami zawartymi w raporcie za 2012 rok. Wartością dodaną jest możliwość dwustronnej komunikacji z bankiem – czytelnicy serwisu mogą zadać pytanie lub skomentować konkretną treść bezpośrednio w serwisie oraz wyrazić swoją opinię dotyczącą całego serwisu.

Raport jest dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej na stronie internetowej banku www.ingbank.pl z zakładki Relacje Inwestorskie oraz bezpośrednio ze strony www.raportroczny.ingbank.pl

Konkurs „The Best Annual Report”, promujący raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, został zorganizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dziewiąty.

Źródło: ingbank.pl / komunikat prasowy