ING FX Trader odpowiedzią na wzrost zainteresowania transakcjami walutowymi

Według ekonomistów ING Banku Śląskiego w tym roku należy spodziewać się wzrostu zainteresowania transakcjami walutowymi wśród przedsiębiorców. Dla nich bank przygotował nowe produkty i funkcje na platformie FX Trader, a od lutego przedsiębiorcy mogą realizować transakcje m.in. w chińskim juanie

W 2014 r. należy spodziewać się wzrostu zainteresowania transakcjami walutowymi wśród przedsiębiorców. Z danych NBP wynika, że odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju przedsiębiorstwa obniżył się do najniższego poziomu w historii. Ponadto, w związku z prognozowanym wzrostem niemieckiej gospodarki o 1,6% r/r spodziewamy się, że eksport z Polski do naszych zachodnich sąsiadów może wzrosnąć w tym roku o 10%. Ponieważ stanowi on jedną czwartą całego polskiego eksportu, przyczyni się on do wyższej sprzedaży walut powiedział Rafał Benecki, Główny Ekonomista ING Banku Śląskiego.

Pod koniec ub. r. ING Bank ląski uruchomił poszerzoną wersję Platformy FX Trader w systemie ING BusinessOnLine. W 2013 r. zawarto na niej 95 tys. transakcji, a średnio w skali miesiąca korzysta z niej ponad 2 tys. klientów. Nowa wersja platformy umożliwia m.in.:

  • zawieranie terminowych transakcji wymiany walutowej z rzeczywistym przeniesieniem środków pieniężnych w dacie rozliczenia (FX Forward) albo z rozliczeniem poprzez różnicę kursową (NDF), z możliwością ich skrócenia oraz wynegocjowania kursu domknięcia transakcji NDF,
  • składanie przez klientów ofert FX z kursem, po którym chcą zrealizować transakcję kupna lub sprzedaży walut. Jeżeli bank zdecyduje się ją przyjąć, transakcja jest realizowana jako transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową,
  • zawieranie transakcji natychmiastowej wymiany walutowej z datą waluty dziś oraz z datą waluty 1 dzień / 2 dni zarówno pod środki na rachunku, jak i pod limit,
  • udostępnienie listy transakcji i ofert FX zawartych na platformie,
  • dostęp do komentarzy ekonomicznych przygotowywanych przez ekonomistów ING,
  • natychmiastowy zakup/sprzedaż waluty poprzez wersję mobilną platformy (ING BusinessMobile).

W ostatnich latach systematycznie rośnie w strukturze polskiego eksportu udział krajów „na dorobku” (tzw. developing countries), osiągając w 2013 r. poziom blisko 9%. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, ING Bank Śląski systematycznie rozszerza listę obsługiwanych w systemie FX Trader walut krajów rozwijających się. Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą realizować transakcje w chińskim juanie (CNY), wcześniej udostępnione zostały lira turecka (TRY) oraz rand południowo- afrykański (ZAR).

Źródło: ingbank.pl / wiadomość prasowa