Młodzieżowe Cool Konto osobiste w Banku BPH

W Banku BPH ruszyła oferta specjalna rachunku przeznaczonego dla młodzieży do 18. roku życia. Każdy, kto otworzy Cool Konto i aktywuje kartą debetową, otrzyma nagrodę – zegarek z limitowanej kolekcji COOL.

Specjalna oferta kont z zegarkiem z limitowanej kolekcji Cool przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Aby z niej skorzystać, do końca grudnia br. należy założyć Cool Konto oraz aktywować kartę debetową wydaną do tego rachunku.

Za otwarcie i prowadzenie Cool Konta opłaty nie są pobierane. Po zawarciu odrębnej umowy jego posiadacze mogą korzystać z systemu bankowości internetowej Sez@m i bez opłat realizować krajowe polecenia zapłaty i zlecenia stałe w PLN. W ramach Cool Konta można także bez opłat doładowywać telefon komórkowy przez Internet oraz samodzielnie dokonywać operacji na rachunku np. drukować wyciągi.

Użytkownicy Cool Konta mogą bez opłat za wydanie, obsługę oraz wznowienie korzystać z karty debetowej MasterCard Cool z funkcjonalnością PayPass i bez prowizji wypłacać gotówkę z bankomatów Banku BPH, krajowej sieci Euronet oraz w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo CashBack.

Cool Konto przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Posiadaczom konta, którzy ukończą 18 lat, naliczane będą opłaty za prowadzenie rachunku i obsługę karty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Tym klientom Bank BPH proponuje zamianę rachunku na Lubię to! Konto.

MAXIMUM korzyści, MINIMUM opłat:
•    0 zł za prowadzenie konta,
•    0 zł za wydanie w trybie standardowym i używanie karty do konta,
•    0 zł za dostęp do bankowości internetowej,
•    możliwość realizacji poleceń zapłaty i zleceń stałych,
•    0 zł za doładowania telefonów komórkowych przez Internet.

Karta do konta też jest COOL
Poznaj kartę do konta – Debit MasterCard Cool z funkcjonalnością PayPas,
•    0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów Banku BPH i krajowej sieci Euronet,
•    0 zł za wypłatę gotówki w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo CashBack,
•    możliwość samodzielnej realizacji operacji na rachunku np. wydruk wyciągu.

Źródło: Bank BPH