Nowe lokaty w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty dwie nowe lokaty, zakładane na okres 6- oraz 30- miesięcy.

Średnie oprocentowanie nowej lokaty progresywnej 6M wynosi 3,25%. W każdym miesiącu jej oprocentowanie rośnie, od 2% w pierwszym do 5,50% w ostatnim miesiącu trwania.

Druga z nowych propozycji Banku Pocztowego to lokata terminowa Rynek + 30M. Jest ona zakładana na okres 30 miesięcy. Końcowe parametry są składową dwóch elementów – WIBID-u 3M oraz stałej marży 1,20%. Dla przykładu, oprocentowanie na dzień 25 czerwca wynosiłoby 3,88%. W przypadku wzrostu stawki WIBID 3M Klient skorzysta z wyższego oprocentowania środków.

Równocześnie przedłużeniu uległa promocja marż przy kontach oszczędnościowych do 31 sierpnia br. W zależności od wielkości środków zgromadzonych na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym oprocentowanie wynosi:

  • do 10 tys. zł: 1,65%,
  • pow. 10 tys. zł do 20 tys. zł: 1,65%,
  • pow. 20 tys. zł do 200 tys. zł: 1,90%,
  • pow. 200 tys. zł: 2,90%.

Jednocześnie Bank Pocztowy wycofał ze swojej oferty lokatę progresywną zakładaną na 8 miesięcy.
Wszystkie depozyty w Banku Pocztowym objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji wynosi do równowartości 100 tys. euro. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty w Banku Pocztowym to 500 zł. Lokaty można zakładać w Placówkach Banku Pocztowego, poprzez Infolinię, stronę www, jak również w sieci Poczty Polskiej.
16 czerwca br. Bank Pocztowy rozpoczął sprzedaż karty przedpłaconej ZASILACZ. Jest ona dostępna w Placówkach i Mikrooddziałach Banku.

Źródło: pocztowy.pl / notatka prasowa